NV ROVA HOLDING JAARVERSLAG 2013

Bewust kiezen

Duurzame ontwikkeling begint met het maken van keuzes. Eigenlijk bestaat het hele leven uit voortdurend keuzes maken. En die keuzes doen soms pijn, maar leveren ook wat op. Een heldere keus betekent een heldere koers. Als het een goede keus is volgen anderen die koers en ontstaat er beweging. Zo kan een eenling of een kleine groep het verschil maken. Eén fabrikant, één consument, één burger kan zo grote organisaties dwingen te veranderen. Duurzamer, beter, gezonder. Het begint allemaal met één enkele keus. De keus is aan ons. Samen bepalen we het succes.
 

In mijn toekomstbeeld kiezen producenten steeds vaker voor het gebruik van duurzame grondstoffen en ontwerpen ze hun product zo dat het eenvoudig kan worden hergebruikt. Bieden winkeliers meer inzicht aan consumenten in de samenstelling van producten, zodat ook zij een bewuste keus kunnen maken (biologisch of niet?; milieuverantwoord verpakkingengebruik of niet?; acceptabel energielabel of niet?). Maken gemeenten andere keuzes bij het faciliteren van inwoners bij de inzameling van grondstoffen. Maken recyclers andere keuzes door zich steeds meer te verdiepen in de grondstofbehoefte van de maakindustrie.

Maken mensen bewust gebruik van de openbare ruimte zonder deze te vervuilen met zwerfafval en graffiti. En bepalen gemeenten én inwoners steeds vaker samen de inrichting van de buurt, zodat inwoners zich ook betrokken en verantwoordelijk voelen voor het leefbaar houden van hun buurt.

U begrijpt het waarschijnlijk al, het thema van dit jaarverslag is keuzes maken, maar dan wel bewust!

 

In dit jaarverslag doen wij u graag verslag van onze ambities en de keuzes die wij daarin maken. Ik wens u veel leesplezier en ga graag met u het gesprek aan hoe we samen die bewuste keuzes kunnen maken.


Hans Groenhuis

Algemeen directeur NV ROVA Holding